x
Clear all x

Filter Option

- Blueberry (0 trứng)
- Raspberry (0 trứng)
- Chocolate (0 trứng)
- Phô mai (0 trứng)
- Cranberry (0 trứng)
- Trà Xanh (1 trứng)
940.000,00 ₫ 940000.0 VND
- Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)
- Thập Cẩm (2 trứng)
- Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
- Hạt Sen (2 trứng)
- Đậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)
- Dừa Hạt Dưa (2 trứng)
- Đậu Đen Chay (0 trứng)
- Mè Đen (2 trứng)
- Cà phê (2 trứng)
1.314.000,00 ₫ 1314000.0 VND
- [8D] Thập cẩm gà quay 1 trứng 150gr
- [3D] Thập cẩm 1 trứng 150gr
- [7D] Đậu xanh 1 trứng 150gr
- [10D] Dừa hạt dưa 150gr
- [14D] Đậu đen chay 150gr
- [19D] Cà phê 1 trứng 150gr
660.000,00 ₫ 660000.0 VND
- [2D] Thập cẩm gà quay vi cá 1 trứng 150gr
- [3D] Thập cẩm 1 trứng 150gr
- [9D] Đậu xanh sầu riêng 1 trứng 150gr
- [10D] Dừa hạt dưa 1 trứng 150gr
- [13D] Hạt sen chay 150gr
- [20D] Đậu đen 1 trứng 150gr
717.000,00 ₫ 717000.0 VND
- [6D] Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt 1 trứng 150gr
- [2D] Thập cẩm gà quay vi cá 1 trứng 150gr
- [5D] Hạt sen 1 trứng 150gr
- [9D] Đậu xanh sầu riêng 1 trứng 150gr
- [12D] Đậu xanh chay 150gr
- [15D] Mè đen 1 trứng 150gr
816.000,00 ₫ 816000.0 VND
- [G8B] Thập cẩm gà quay 2 trứng 200gr
- [G3B] Thập cẩm 2 trứng 200gr
- [G7B] Đậu xanh 2 trứng 200gr
- [G16B] Trà xanh 2 trứng 200gr
573.000,00 ₫ 573000.0 VND
- [G2B] Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 200gr
- [G3B] Thập cẩm 2 trứng 200gr
- [G5B] Hạt sen 2 trứng 200gr
- [G9B] Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 200gr
617.000,00 ₫ 617000.0 VND
- [G6B] Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt 2 trứng 200gr
- [G2B] Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 200gr
- [G5B] Hạt sen 2 trứng 200gr
- [G10B] Dừa hạt dưa 2 trứng 200gr
707.000,00 ₫ 707000.0 VND
- [G8A] Thập cẩm gà quay 2 trứng 250gr
- [G3A] Thập cẩm 2 trứng 250gr
- [G7A] Đậu xanh 2 trứng 250gr
- [G20A] Đậu đen 2 trứng 250gr
640.000,00 ₫ 640000.0 VND
- [G2A] Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 250gr
- [G8A] Thập cẩm gà quay 2 trứng 250gr
- [G9A] Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 250gr
- [G10A] Dừa Hạt Dưa 2 trứng 250gr
706.000,00 ₫ 706000.0 VND
- [G17A] Thập cẩm ngũ nhân 2 trứng 250gr
- [G8A] Thập cẩm gà quay 2 trứng 250gr
- [G5A] Hạt sen 2 trứng 250gr
- [G16A] Trà xanh 2 trứng 250gr
743.000,00 ₫ 743000.0 VND
Copyright © CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE